Platby

Úplata za předškolní vzdělávání (školné): 500,- Kč/měsíc
Zdarma se poskytuje vzdělávání dětem umístěným v mateřské škole, které dovrší 6 let věku během školního roku (od 1. září do 31. srpna) a dětem s odkladem školní docházky.

Stravné: k celodenní docházce za stravování zadejte částku 720,- Kč/měsíc. Pro děti, které dovrší během školního roku 7 let zadejte 800,- Kč/měsíc.

Podrobný rozpis plateb za stravu v odkazu DOKUMENTY - Organizační a provozní řád ŠJ.

Pokyny k platbě školného a stravného:

 • Číslo účtu: 119234621/0100
 • Lze platit složenkou, bezhotovostním bankovním převodem, nebo trvalým příkazem.
 • Částku za stravování lze platit dohromady s částkou za školné.
 • Splatnost je do 15. dne příslušného měsíce.
 • Variabilní symbol se dozvíte ve Vaší třídě.
 • Specifický symbol se používá pouze při platbě složenkou. Je to označení měsíce, za který probíhá platba - leden 01, únor 02, atd.
 • Při platbě bezhotovostním převodem specifický symbol není třeba.
 • Částka za školné se nevrací.
 • Vyúčtování za stravu se provádí pololetně, je předem oznámeno na informační nástěnce v šatně dětí. Přeplatky jsou vypláceny v hotovosti pokladnou, nebo odeslány na účet plátce. Požadavek je třeba dohodnout u vedoucí ŠJ.
 • Postih za opakovaně neuhrazené platby je uveden ve školním řádu.

 

 • Příspěvek na zvláštní účet Klubu rodičů MŠ Adélka, používaný na kulturní akce pro děti a k dalšímu vybavení mateřské školy pro potřeby dětí a na vybavení zahrady MŠ. Odsouhlaseno na schůzce Klubu rodičů:
  Možnost platby: 150,- Kč/měsíčně, nebo 750,- Kč/pololetně, nebo 1500,- Kč/ročně


Pokyny k platbě na účet Klubu rodičů:
Číslo účtu: 2300855325/2010. Variabilní symboly a ostatní podmínky jsou stejné jako při placení za školné a stravu.