Aktuality říjen

  • pátek 5.10. - VOLBY - v provozu bude pouze jedna třída. Bližší informace ve třídách MŠ.
  • Ve středu 17.10. v 9:30 hodin divadlo v MŠ, Medvídek na cestách.

 

Aktuality září

Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018.

Děti se přivádí nejpozději do 8:15 hodin. O umístění dětí do tříd budou informace u vchodu do školy. Po převlečení dítěte v šatně uloží rodiče oděv do skříňky s přidělenou značkou a kontaktují učitelku ve třídě.

Platby se hradí do 15. dne daného měsíce. Školné 500 Kč/měsíc, stravné zůstává 36 Kč (sedmiletí 40 Kč)/den. Pokyny k platbám obdrželi rodiče s ostatními informacemi individuálně písemně na schůzce od ředitelky. Variabilní symboly dětí jsou k dispozici v šatnách dětí.

Co dítěti do mateřské školy přinést: pohodlné oblečení do třídy, kalhoty nebo sukni na gumu, přezůvky, ne pantofle, věci na ven, které si děti mohou ušpinit, pyžamo, náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, ponožky, tričko - zůstává ve skříňce), malý hrneček na pití, dále kartáček na zuby, kelímek, z hygienických důvodů ne pastu (konzultováno s dentistou), všechny věci podepsat, označit!

Pobyt dětí v mateřské škole začíná adaptací za přítomnosti rodiče, který dítě uvede do nového prostředí. Délka a forma adaptace s rodičem se stanovuje individuálně dohodou mezi rodičem a učitelkou. Rodiče respektují pokyny učitelky. Je doporučeno umožnit dětem zpočátku kratší pobyt během dopoledne, není vhodné nechávat nové děti ve školce hned po celý den.

Těšíme se na vás!

 

Zveme Vás na zahajovací schůzku Klubu rodičů, z.s.

V úterý 11. 9. v 16,30 hodin ve třídě U Modřínka.

 Na programu bude:

  • Představení školy a organizace školního roku 2018/19
  • Klub rodičů MŠ Adélka - odsouhlasení stanov a volba výboru
  • Školní řád a pravidla
  • Dotazy, připomínky, náměty

 Ve  čtvrtek 27. 9. v 11 hodin přijede do MŠ divadlo s pohádkou "Smolíček"