Aktuality leden

 •  Ve čtvrtek 9.1. v 8.00 hodin odcházíme s předškoláky na novoroční koncert v Konventu Milosrdných bratří na Poříčí. Prosíme rodiče, aby děti na tento den příhodně ustrojili.
 •  V pondělí 13.1. - divadlo Zdenka Ševčíka - " O Červené karkulce"

Aktuality prosinec

 •  Od pondělí 2.12. zahajujeme tradiční výstavku perníků ve vestibulu mateřské školy v 1.patře.  Výrobky malých i velkých noste prosím učitelkám do Vaší třídy. Napište nám i Vaše osvědčené recepty na cukroví. Kdo nepeče perníky, může vyrobit vánoční ozdobu, či svícen. Fantazii a materiálu se meze nekladou.
 •  Ve čtvrtek 5.12. vystoupí na "Vánočním zvonění" na prostranství před Albertem s krátkým programem skupina dětí naší mateřské školy
 •  V pátek 6.12. bude v dopoledních hodinách v mateřské škole pro děti nadílka od Mikuláše.
 •  Ve čtvrtek 12.12. od 16 hodin začíná tradiční sváteční posezení u vánočního stromku s besídkou pro rodiče a děti v jednotlivých třídách.
 •  V pátek 13.12. v 9.30 hodin odchází předškoláci na výstavu betlémů do Letohrádku Mitrovských
 •  V posledním týdnu se jako tradičně setkáme s rodinou Vaňkových a jejich vánočním muzicírováním
 •  V době vánočních prázdnin od pondělí 23.12 2019 do pátku 3.1.2020 bude se souhlasem zřizovatele mateřská škola uzavřena.  Provoz začíná opět v pondělí 6.1.2020                        

Aktuality listopad

 •  V úterý 19.11. v 10 hodin - hudební pohádka Mgr. Macků - " Babička chrota vypráví "
 •  Ve čtvrtek 21.11. od 16 hodin ve 3.třídě U Modřínka - Hrátky pro rodiče s dětmi - podzimní lucerna, cena 50,- na rodinu, s sebou přineste 5 klacíků a čajovou svíčku

Aktuality říjen

 •  V pátek 18.10. v 8.50 hodin - divadlo Jana Hrubce - " O princi z knížky"

Aktuality září

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA "Klubu rodičů" - čtvrtek 12. 9. 2019 v 16,45 hod. ve třídě u Modřínka

Program:

 • představení obnoveného pedagogického týmu
 • školní vzdělávací program + aktivity pro děti a rodiče
 • GDPR a podpisy rodičů
 • nový systém přihlašování a odhlašování stravy
 • Spolek rodičů "Klub rodičů MŠ Adélky, z.s." - volba výboru a odsouhlasení financí
 • dotazy, připomínky, náměty

 

Oznámení

Oznámení s poděkováním

Oznamujeme dětem, rodičům a příznivcům mateřské školy Adélka, že k 31. 7.  2019 odchází paní ředitelka Renata Šimečková do zasloužené penze.

Na její místo nastoupí od 1. 8. 2019 paní učitelka Bc. Martina Houdková.

Děkujeme paní ředitelce Renatě Šimečkové za její laskavý přístup k dětem a rodičům, za profesní i přátelskou podporu zaměstnancům, za její projevenou empatii a vstřícnost.

Paní ředitelka dokázala svým přístupem spojit rodiče a personál školky k zájmu o potřeby dětí, vytvářet přívětivé prostředí a prostor pro komunikaci, a navíc se společně také vzdělávatsmile

Jménem dětí, rodičů a kolektivu mateřské školy ji touto cestou DĚKUJEME

Aktuality červen

 • v pondělí 3.6. v 10 hodin oslava Dne dětí - divadelní představení a diskotéka na školní zhradě (dle počasí)
 • ve čtvrtek 6.6. - školní výlet na zámek Milotice - odchod od budovy Mš v 7.15 k autobusu, návrat cca kolem 13.hodiny na oběd
 • ve středu 12.6. v 16.30 hodin - loučení s předškoláky (pro rodiče předškoláků odcházejících do ZŠ)
 • ve čtvrtek 13.6. v 16.30 hodin seminář pro rodiče - PhDr. Jan Svoboda

Aktuality květen

 • v úterý 7.5. v 16.30 se uskuteční - " Den rodiny", malá besídka ve třídě a následné rodinné setkání na školní zahradě
 • ve čtvrtek 9.5. v 7.55 h. odcházíme od MŠ k autobusu - odjezd do Řečkovic na zábavné dopoledne s lesní pedagogikou
 • od pondělí 13.-17.5. odjíždí předškoláci na školu v přírodě do Nedvědic
 • ve středu 15.5. v 16.30 hodin - setkání s výživovou poradkyní Ing. Věrou Strnadovou
 • v úterý 28.5. a ve středu 29.5. -  focení dětí a tříd

Aktuality duben

 • zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 - přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/ od 1. 4. do 1. 5. 2019.

  Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, bude v MŠ: 

  v době od 1. 4. do 1. 5. po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou 547 382 755, 724 799 998 (s sebou kartu zdravotní pojišťovny dítěte!)             

  nebo v úřední dny: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1.patro, Mgr. Dagmara Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103

  Sběr přihlášek v MŠ: 

  1. 5. 2019    8,00 - 12,00 hod.  a  13,00 - 17,00 hod.
  2. 5. 2019    8,00 - 12,00 hod.  a  13,00 - 15,00 hod.

  Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě. S sebou rodný list dítěte, kartu zdravotní pojíšťovny, občanský průkaz k ověření totožnosti a trvalého bydliště, případně doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od zákonných zástupců).

 • v úterý 16.4. od 16.-17.hodin - informativní schůzka pro rodiče k ŠVP ( škola v přírodě)
 • v úterý 23.4. v 11 hodin divadlo Jana Hrubce - "Zlatá rybka"
 • ve středu 24.4. v 16 hodin pořádáme tradiční " ZAHRADNÍ BRIGÁDU", kdy s pomocí rodičů připravíme dětem příjemný prostor pro jejich hry, akci zakončíme posezením u ohně
 • v úterý 30.4. - "Čarodějné dopoledne", prosíme rodiče, aby na tento den připravili dětem kostýmy

Aktuality březen

 • v pátek 1.3. v 10 hodin - oční screening pro objednané děti
 • v úterý 5.3. v 9.30 hodin odchází předškoláci na ZŠ Chalabalova, návštěva 1.tříd. S sebou batůžek s pitím, přibalíme přezuvky, vhodný oděv. Svačina bude před odchodem v Mš
 • v úterý 5.3.  v 16.30 hodin seminář pro rodiče - PhDr. Jan Svoboda !! POZOR !! Pro nemoc lektora zrušeno !!!
 • v rámci projektu OŠMT MMB bude 7.3. na Nové radnici seminář pro rodiče předškoláků; přihlášení a bližší info v sekci DOKUMENTY
 • v podělí 11.3. v 9.30 hodin divadlo Zdeňka Ševčíka - " Medvídek na cestách"
 • v úterý 12.3. v 9.15 hodin odchází předškoláci na Zš Pavlovská, návštěva 1.tříd. S sebou batůžek s pitím, přibalíme přezuvky, vhodný oděv. Svačina bude před odchodem v Mš
 • ve čtvrtek 14.3. v 10 hodin se uskuteční na školní zahradě setkání se členy záchranné stanice volně žijících zvířat (děti mohou nosit suché pečivo, mrkve, jablka, piškoty, konzervy.. bližší informace si prosím přečtěte na plakátě v MŠ) http://www.ptacicentrum.cz/ 
 • v pátek 15.3. v 8.30 hodin odchází předškoláci na ZŠ Pavlovská do tělocvičny na vlastní hodinu tělocviku. S sebou batůžek s pitím, tenisky do tělocvičny, sportovní oděv
 • ve středu 20.3. odchází předškoláci v 9.30 a mladší děti v 10 hodin na koniklecovou louku, školáci s prodlouženým výletem na rozhlednu v lesoparku Kamenný vrch
 • v pondělí 25.3. bude během dopoledne v MŠ "Den otevřených dveří"
 • Provoz mateřských škol během letních prázdnin najdete v sekci DOKUMENTY

Aktuality únor

 • v úterý 26.2. v dopoledních hodinách bude v MŠ masopustní karneval pro děti
 • v pondělí 25.2. odchází předškoláci v 7.45 do PLANETÁRIA, s sebou batůžek s pitím, svačinka bude z Mš, návrat do oběda
 • cyklus seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků na únor a březen 2019 - bližší informace i s přihlašováním v sekci DOKUMENTY

Aktuality leden

 • v úterý 8.1. v 9:30 hodin divadlo v MŠ "Skřítky krmit povoleno"
 • cyklus seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků na únor a březen 2019 - bližší informace i s přihlašováním v sekci DOKUMENTY
 • zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 - přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/ od 1. 4. do 1. 5. 2019. Sběr přihlášek v MŠ 2. a 3. května 2019; bližší informace budou včas zveřejněny

Adventní kalendář

 • Od pondělí 3.12. zahajujeme tradiční výstavku perníků ve vestibulu mateřské školy v 1.patře. Výrobky malých i velkých noste prosím učitelkám do Vaší třídy. Napište nám i Vaše osvědčené recepty na cukroví. Kdo nepeče perníky, může vyrobit vánoční ozdobu, či svícen. Fantazii a materiálu se meze nekladou.
 • V úterý 4.12. v 16 hodin ve třídě U Modřínka se konají Hrátky pro rodiče s dětmi. Přijďte si ozdobit ptáčka z keramiky, svíčku, zkuste vyřezat něco ze dřeva.
 • Ve středu 5.12. bude v dopoledních hodinách v mateřské škole pro děti nadílka od Mikuláše.
 • Ve čtvrtek 6.12. v 15,10 hodin vystoupí na "Vánočním zvonění" na prostranství před Albertem s krátkým programem skupina dětí ze třídy U Kaštánka.
 • V pátek 7.12. v 10 hodin bude v mateřské škole koncert - dudácké koledování.
 • Ve čtvrtek 13.12. v 16,30 hodin začíná tradiční sváteční posezení u vánočního stromku pro rodiče a děti v jednotlivých třídách.
 • Ve čtvrtek 20.12. v 9,30 hodin odchází všechny děti na na ZŠ Pavlovská na představení "Vánoční radovánky."
 • V době vánočních prázdnin od čtvrtka 27.12. 2018 do středy 2.1.2019 bude mateřská škola uzavřena. Provoz začíná opět ve čtvrtek 3.1.2019.
 • Přejeme Vám hodně klidu, míru a lásky. Nejen o Vánocích.

Aktuality listopad

 • v úterý 13.11. v 9:30 hodin divadlo v MŠ, Hrnečku vař
 • ve středu 21.11. v 17 hodin seminář pro rodiče PhDr. Jan Svoboda

Aktuality říjen

 • pátek 5.10. - VOLBY - v provozu bude pouze jedna třída. Bližší informace ve třídách MŠ.
 • Ve středu 17.10. v 9:30 hodin divadlo v MŠ, Medvídek na cestách.

 

Aktuality září

Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018.

Děti se přivádí nejpozději do 8:15 hodin. O umístění dětí do tříd budou informace u vchodu do školy. Po převlečení dítěte v šatně uloží rodiče oděv do skříňky s přidělenou značkou a kontaktují učitelku ve třídě.

Platby se hradí do 15. dne daného měsíce. Školné 500 Kč/měsíc, stravné zůstává 36 Kč (sedmiletí 40 Kč)/den. Pokyny k platbám obdrželi rodiče s ostatními informacemi individuálně písemně na schůzce od ředitelky. Variabilní symboly dětí jsou k dispozici v šatnách dětí.

Co dítěti do mateřské školy přinést: pohodlné oblečení do třídy, kalhoty nebo sukni na gumu, přezůvky, ne pantofle, věci na ven, které si děti mohou ušpinit, pyžamo, náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, ponožky, tričko - zůstává ve skříňce), malý hrneček na pití, dále kartáček na zuby, kelímek, z hygienických důvodů ne pastu (konzultováno s dentistou), všechny věci podepsat, označit!

Pobyt dětí v mateřské škole začíná adaptací za přítomnosti rodiče, který dítě uvede do nového prostředí. Délka a forma adaptace s rodičem se stanovuje individuálně dohodou mezi rodičem a učitelkou. Rodiče respektují pokyny učitelky. Je doporučeno umožnit dětem zpočátku kratší pobyt během dopoledne, není vhodné nechávat nové děti ve školce hned po celý den.

Těšíme se na vás!

 

Zveme Vás na zahajovací schůzku Klubu rodičů, z.s.

V úterý 11. 9. v 16,30 hodin ve třídě U Modřínka.

 Na programu bude:

 • Představení školy a organizace školního roku 2018/19
 • Klub rodičů MŠ Adélka - odsouhlasení stanov a volba výboru
 • Školní řád a pravidla
 • Dotazy, připomínky, náměty

 Ve  čtvrtek 27. 9. v 11 hodin přijede do MŠ divadlo s pohádkou "Smolíček"