ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vedoucí školní jídelny: Zdenka Kuběnová

  • na mateřské škole Adélka přítomna každý LICHÝ kalendářní den od 7,30 do 16,00 hodin a dle domluvy
  • vyřizuje veškeré požadavky, připomínky, náměty
  • zákonní zástupci dětí jsou povinni hlásit veškeré změny týkající se stravování vedoucí školní jídelny

Telefon MŠ a ŠJ:         547 382 755

Mobil MŠ a ŠJ :           724 779 998

Přihlašování a odhlašování stravy den předem do 13,00 hodin!  - pouze přes www.strava.cz

Je třeba dbát na řádné odhlašování, ale i přihlašování dítěte ke stravě.

Cena neodhlášených obědů se zvyšuje o další náklady – mzdové a věcné.

Tato částka musí být dětem zaúčtována a zákonní zástupci jsou povinni ji uhradit (vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Nelze přivést do MŠ dítě nepřihlášené ke stravování.

V případě náhlého onemocnění dítěte si může rodič první den přijít pro oběd do jídlonosiče.

Není však možné odebírat obědy po celou dobu nemoci dítěte.

Obědy do podepsaných jídlonosičů se vydávají pro rodiče dětí od 11,30 do 11,50 hodin.

Vstup zadním vchodem do školní jídelny. Později kuchařky vydávají jídlo dětem ve třídách!

Cena stravného pro věkovou kategorii:       

3 – 6 let, na dítě a den:   36,- Kč      

7 – 10 let, na dítě a den: 40,- Kč

Platí od 1. 9. 2020