Školní jídelna - Organizační informace

Telefon: 547 382 755

Mobil: 724 779 998

Vedoucí školní jídelny Zdenka Kuběnová - vyřizuje veškeré záležitosti týkající se kuchyně každý lichý kalendářní den od 7,30 do 16,00 hodin a dle domluvy.
Vyúčtování plateb za stravu pro děti - pololetně.
 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni hlásit veškeré změny týkající se stravování vedoucí školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování stravy den předem do 13,00 hodin

  • SMS na výše uvedené mobilní číslo
  • telefonicky
  • osobně v kuchyni
  • e-mailem

V případě náhlého onemocnění dítěte si může rodič první den přijít pro oběd do jídlonosiče. Není však možné odebírat obědy po celou dobu nemoci dítěte. Cena neodhlášených obědů, vyzvednutých nebo nevyzvednutých se zvyšuje o další náklady - mzdové a věcné. Tato částka musí být dětem zaúčtována a zákonní zástupci jsou povinni ji uhradit (vyhl. Č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Obědy do podepsaných jídlonosičů se vydávají pro rodiče dětí od 11,30 do 11,50 hodin. Později kuchařky vydávají jídlo dětem ve třídách! Vstup zadním vchodem do školní jídelny.

Cena stravného pro věkovou kategorii:

  • 3 - 6 let, na dítě a den: 36,- Kč
  • 7 - 10 let, na dítě a den: 40,- Kč

Podrobnější informace v sekci PLATBY a v sekci DOKUMENTY = Organizační a provozní řád ŠJ