Projekty

 

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Mateřská škola je v rámci výzvy OP VVV zapojena do projektů:

  

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Projekt CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. 

Plakát rovný přístup

  

 

Šablony pro MŠ a ZŠ I - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005096

šablony popis

šablony plakát