Projekty

6) Podpora EVVO a rozšíření přírodní zahrady při MŠ Adélka

 

 

Projekt Podpora EVVO a rozšíření přírodní zahrady při MŠ Adélka 

5) Šablony III.

Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021439

Název projektu: MŠ Adélka 80

https://www.ms-adelka.cz/admin/files/publicita_-_plakát.pdf 

 

4) Projekt statutárního města Brna „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně" CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně 

 

3) MAP II

projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II"
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817
 
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/
 
 

2) Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Projekt CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. 

Plakát rovný přístup

  

1) Šablony pro MŠ a ZŠ I - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005096

šablony popis

šablony plakát