ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Zápis do mateřské školy probíhá elektronicky na stránkách: http://www.zapisdoms.brno.cz/

1. Žádost o přijetí (přihlášku) lze vygenerovat od 15. 4. 2024 do 14. 5. 2024.                                                                                                                                                                                            K vygenerování přihlášky potřebujete číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. Přihlášku vytiskněte.       

Vyzvednutí v MŠ pro rodiče, kteří nemají možnost tisku:  v průběhu období od 15. 4. 2024 do 14. 5. 2024 si na tel: 724 779 998 dohodněte schůzku s ředitelkou MŠ (volejte mezi 10,00 - 13,00 hod.)

Součástí žádosti (přihlášky) je doložení řádného očkování dítěte nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit kvůli kontraindikaci. Tato povinnost se dokládá potvrzením (originál razítkem) praktického dětského lékaře. Doložení očkování se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

2. Sběr přihlášek (podávání žádostí) probíhá 13. 5. 2024 - 14. 5. 2024 následujícími způsoby:

a) osobně na MŠ                                                                                                                         

Pondělí     13. 5. 2024   8,00 - 11,00 hod.  a  13,00 - 16,00 hod.

Úterý        14. 5. 2024   8,00 - 12,00 hod.

Nebudeme využívat rezervační systém. 

S sebou k nahlédnutí: rodný list dítěte, občanský průkaz dítěte (pokud má), občanský průkaz matky pro ověření trvalého pobytu ("spádovosti") dítěte, případně jiný doklad o trvalém pobytu dítěte (lístek z ohlašovny). 

Tento způsob podání žádosti preferujeme pro okamžitou kontrolu dokumentů na místě a zpětnou vazbu.

Další způsoby sběru přihlášek:
b) do datové schránky školy (trykm89) - budeme dodatečně vyžadovat přihlášku s originál razítkem lékaře
c) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – budeme dodatečně vyžadovat přihlášku s originál razítkem lékaře
d) poštou (v termínu 13. a 14. 5. 2024)
Přílohy k žádosti v případě odevzdání přihlášky způsobem b) c) d): kopie rodného listu dítěte a doložení trvalého pobytu dítěte 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Úterý 19. 3. 2024 - sraz před školkou 

      v 10,30 hod. nebo v 15,00 hod.

                           a také

Úterý 9. 4. 2024 - sraz před školkou

      v 10,30 hod. nebo v 15,00 hod.

 

 

PŘEJEME VŠEM

RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,

HODNĚ ZDRAVÍ, SPOKOJENOSTI A LÁSKY

V ROCE 2024 :-) 

Vážení a milí příznivci naší mateřské školy,

zřejmě se k vám již dostal do ruky prosincový Kohoutovický kurýr 

a četli jste náš článek "Zastaveníčko v Adélce".

Vězte, že chyba, která se na konci článku objevila, není způsobena naší neznalostí.

Text, který jsme odesílali do redakce, zněl:

"Přejeme všem voňavé svátky, pohodu a zdravý nový rok."

 

OZNÁMENÍ

Mateřská škola bude v době vánočních prázdnin,

tj. od 25. 12. 2023 do 2. 1. 2024 včetně, uzavřena.

Provoz začne ve středu 3. 1. 2024.

 

 

Školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.

 

Těšíme se na vás!

Zveme vás na zahajovací schůzku

ve čtvrtek 7. 9. 2023 v 16,30 hod. ve třídě U Modřínka.

 Na programu bude:

 • Představení školy a organizace školního roku 2023/2024
 • Klub rodičů MŠ Adélka 
 • Školní řád a pravidla
 • Dotazy, náměty

 

18. 4. 2023

Zápis do MŠ - proběhne jednotně, bez zvláštního zápisu

1. Žádost o přijetí (přihlášku) lze vygenerovat od 1. 4. do 30. 4. 2023

K vygenerování přihlášky potřebujete číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. Přihlášku vytiskněte. Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, možnost tisku: v průběhu dubna si v době provozu MŠ na tel: 724 779 998 dohodněte schůzku s ředitelkou MŠ Součástí žádosti (přihlášky) je doložení řádného očkování dítěte nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit kvůli kontraindikaci. Tato povinnost se dokládá potvrzením (razítkem) praktického dětského lékaře. Doložení očkování se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

2. Sběr (odevzdávání) přihlášek probíhá 3. 5. a 4. 5. 2023 následujícími způsoby:

a) osobně na MŠ

Středa 3. 5. 2023   8,00 - 12,00 hod.  a  14,00 - 16,00 hod.

Čtvrtek    4. 5. 2023    8,00 - 13,00 hod.

S sebou k nahlédnutí rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu ("spádovosti") dítěte - občanský průkaz zákonného zástupce, pokud má dítě svůj OP, případně jiný doklad o trvalém pobytu dítěte b) do datové schránky školy - trykm89 c) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem d) poštou (v termínu 3. a 4. 5. 2023) Přílohy k žádosti v případě odevzdání přihlášky způsobem b) c) d): - kopie rodného listu dítěte - doložení trvalého pobytu dítěte 

3. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

"Rozhodnutí o přijetí" - budete vyzváni k osobnímu vyzvednutí telefonicky nebo e-mailem, případně obdržíte poštou Rodiče se osobně dostaví na tu mateřskou školu, kam je dítě přijato, a které dávají přednost. Zde si vyzvednou rozhodnutí a podepíší "Zpětvzetí žádosti" z ostatních mateřských škol, kam žádost podávali. "Rozhodnutí o nepřijetí" - budete vyzváni k osobnímu vyzvednutí nebo obdržíte poštou

V případě dotazu kontaktujte ředitelku Bc. Martinu Houdkovou na tel. 724 779 998 

 

 

 

20. 3. 2023

Zápis do MŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 18. 4. 2023 

sraz v 10,30 hod. ve vestibulu školy nebo

sraz v 15,00 hod. ve vestibulu školy

 

24. 2. 2023

Vážení rodiče,

informace ohledně zápisu do mateřských škol v Brně hledejte na https://zapisdoms.brno.cz/
informace ohledně zápisu do základních škol v Brně hledejte na  https://zapisdozs.brno.cz/
ZŠ Pavlovská - den otevřených dveří 1. 3. 2023 v 8,00 - 12,00 hod. 
ZŠ Chalabalova - den otevřených dveří 11. 4. 2023 v 9,00 - 11,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------

2. 1. 2023

 

V roce 2023 přejeme všem hlavně pohodu a zdraví

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.5.2022 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU 

do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 

podle § 2 zákona č. 67/2022 SB. (LEX Ukrajina)

Místo zápisu: kancelář ředitelky MŠ

Termín a čas zápisu:

 • úterý 21. 6. 2022 v 14,00 - 16,00 hod. 
 • středa 22. 6. 2022 v 9,00 - 11,00 hod.

S sebou prosím přineste tyto doklady:

 • "Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání" s potvrzením dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci
 • doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
 • k nahlédnutí doklad totožnosti dítěte a jeho zákonného zástupce (vízový štítek, záznam o udělení dočasné ochrany, př. razítko v cestovním pasu)

V současné době počet volných míst: 0

Žádost o přijetí ke stažení zde: www.zapisdoms.brno.cz

 

31. 3. 2022

ZÁPIS DO MŠ

Vážení rodiče,

v sekci Dokumenty (Seminář pro rodiče 18. 5. 2022) máte pozvánku

na on-line setkání rodičů s Mgr. Lenkou Bínovou (speciální pedagog v PPP Brno)

téma "PŘIPRAVENOST DÍTĚTE NA VSTUP DO MATEŠKÉ ŠKOLY"

 

10. 2. 2022

Z důvodu karanténních opatření

vyhlašuji na zítra 11. 2. 2022

MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO

Čtěte prosím e-maily. Děkuji. Martina Houdková, ředitelka MŠ

 

20. 12. 2021

Havárie kotelny

Vážení rodiče, dnes jste byli při příchodu do MŠ informováni o možném zítřejším uzavření mateřské školy z důvodu havárie v kotelně. Nejnutnější oprava byla provedena, topit budeme, zítra máme otevřeno :-) 

Dále bych vám chtěla sdělit, že v MŠ se objevily 2 případy onemocnění planých neštovic.

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Mateřská škola Adélka má přerušen provoz od čtvrtka 23. 12. 2021. Znovu se sejdeme v pondělí 3. 1. 2022.

Přijměte od nás přání pohodových vánočních svátků a do nového roku 2022 hodně zdraví a dobré nálady :-)

 

 

31. 3. 2021

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do MŠ probíhá elektronicky na webových stránkách http://www.zapisdoms.brno.cz/ Pod odkazem naší MŠ najdete podrobnější informace.

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu mateřských škol.

Žádost o přijetí (přihlášku) lze vygenerovat od 1. 4. do 31. 4. 2021 Potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte). Přihlášku vytiskněte. Součástí žádosti je doložení řádného očkování dítěte. 

Pokud nemáte možnost tisku, máte-li nějaký dotaz ohledně přihlášek, kontaktujte ředitelku MŠ v PO - PÁ 10,00 - 14,00 hod. na tel. 724 779 998

Sběr (odevzdávání) přihlášek probíhá 3. a 4. května 2021 

a) osobně na MŠ vždy 9,00 - 12,00 a 14,00 - 16,00 hod.                                                                                                                                                                                                                   

b) do datové schránky školy - trykm89                                                                                                                                                                                                                                               

c)  e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce                                                                                                                                                                                                                 

d) poštou (rozhodující je datum podání na poštu)                                                                                                                                                                                                                                 

Při podávání přihlášky způsoby b)c)d) je potřeba vložit kopii rodného listu a doklad o trvalém bydlišti dítěte - čestné prohlášení. Osobně na MŠ doklady k nahlédnutí.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí očekávejte od 17. 5. 2021 

                                        

4. 3. 2021

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, milé děti, 

Na těchto webových stránkách v sekci "Školka doma" naleznete další projekt distančního vzdělávání, tentokrát s názvem "Kohoutí stopou". 

 

27. 2. 2021

Vážení rodiče,

vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení.
Od 1. 3. 2021 se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.
Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Informace k distančnímu vzdělávání a ESS vám budou odeslány e-mailem cca 3.3. 2021. Sledujte také nadále webové stránky MŠ.
Podrobnější informace ohledně Usnesení vlády aj. naleznete na https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna
Ošetřovné: podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném najdete např. na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 
Stravné a školné: stravné vám bude hromadně odhlášeno a před znovuotevřením MŠ zase hromadně přihlášeno.
Školné (úplata za předškolní vzdělávání) - bude poměrně krácena. Téměř všichni máte trvalé příkazy, přeplatky za školné a stravné vám budou vráceny v měsíci červnu.
 
 

21. 1. 2021

Vážení rodiče,

v naší mateřské škole se v současné době pedagogický tým trochu pozměnil. Za dlouhodobou nepřítomnost paní učitelky Pivodové nastoupila paní učitelka D. Tomanová. Paní učitelka u nás již v minulosti pracovala. Edukativně stimulační skupinky (ESS) pro předškoláky povede letošní rok paní ředitelka M. Houdková. Očekávejte e-mail s podrobnějšími informacemi o skupinkách. 

30. 12. 2020

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude od pondělí 4. 1. 2021 obnoven. Všechny děti budou hromadně přihlášeny ke stravě. Pokud víte, že v pondělí vaše dítě nenastoupí, odhlaste jeho stravu na www.strava.cz  nejpozději do 13,00 hod.  pátku 1. 1. 2021. Školné za měsíc prosinec bylo pokráceno na 162,- Kč.

Přejeme vám šťasný a zdravý nový rok.

Kolektiv MŠ Adélka

 

16. 12. 2020

Vážení rodiče, 

z rozhodnutí KHS je naše celá mateřská škola od 9. 12. 2020 uzavřena. 
V sekci Školka doma máme pro předškoláky další projekt distanční výuky "Zase jednou po roce přicházejí Vánoce"

7. 12. 2020

Vážení rodiče,

aktuálně, jak se dozvídám informace, vám oznamuji, že v mateřské škole máme dva pozitivní testy na Covid-19. Čekáme na zítřejší konečné rozhodnutí KHS o případném uzavření či omezení provozu. 
Již dnes však KHS doporučila, aby rodiče ze třídy Kaštánků a Modřínků své děti zítra 8. 12. 2020 do MŠ nevodili. 
KHS dá přesné instrukce a bude vyžadovat kontakty na rodiče dětí.
S přáním, aby bylo lépe
ředitelka MŠ Martina Houdková

4. 12. 2020

Adventní zprávičky

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že mateřská škola bude v době vánočních prázdnin, tj. od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021 uzavřena.

Tradiční vánoční besídka s rodiči se letos neuskuteční, ale chystáme pro vás překvapení. S dětmi si Vánoce oslavíme 18. 12. v dopoledních hodinách. Prosíme, abyste dětem na tento den připravili slavnostní oblečení.

Nastala zima. Proto vám doporučujeme přinést do školky dětem náhradní oblečení (ponožky, punčochy, legíny, trička, také spodní prádlo). Nejvhodnější rukavice jsou šusťákové "palčáky". Prstové rukavice jsou mnohdy tak úzké, že i přes naši pomoc se dětem těžko oblékají. Pletené rukavice jsou spíše do chladu než na sníh :-) 

Ve školce jsme 30. 11. 2020 zahájili tradiční Perníčkovou výstavku. Stále můžete nosit vaše společná domácí díla.

Přejeme pohodové a zdravé dny.

 

6. 11. 2020

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude od 9. 11. 2020 obnoven.

Prosíme o dodržování hygienických pravidel v budově MŠ, při kontektu s personálem, s ostatními rodiči (dezinfekce, rouška, odstupy - neshlukování).

Povinná předškolní docházka - distanční vzdělávání - sledujte nadále webové stránky a e-maily. Na webových stránkách www.ms-adelka.cz v sekci Školka doma jsou již pro děti připraveny úkoly a nápady na činnosti v nové tematické části Suché listí silně šustí a Ježku ježku vystrč čumák :-) Od některých z vás již máme zpětnou vazbu, můžete stále vyrábět a plnit úkoly, v pondělí již mohou děti také do mateřské školy své "výrobky" donést.

Těšíme se smile

 

30. 10. 2020

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem rozhoduji o prodloužení doby přerušení provozu celé mateřské školy ze závažných organizačních a technických důvodů do 6. 11. 2020 včetně. Všechny děti budou od 2. 11. do 6. 11. 2020 odhlášeny na www.strava.cz - nemusíte tedy odhlášky řešit.  Ale pozor!!! Od 9. 11. 2020 budou zase automaticky všechny přihlášeny. Bude-li tedy dítě nadále doma, je třeba ho klasicky vámi odhlásit v příslušné aplikaci.

Ošetřovné: Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Bližší informace naleznete na webové stránce MPSV: https://www.mpsv.cz/…vne 

Povinná předškolní docházka - distanční vzdělávání - sledujte nadále webové stránky a e-maily. Na webových stránkách www.ms-adelka.cz v sekci Školka doma jsou již pro děti připraveny úkoly a nápady na činnosti v nové tematické části Suché listí silně šustí Od některých z vás již máme zpětnou vazbu.

Děkujeme :-) 

Věřím, že se nám všem podaří v pondělí 9. 11. 2020 ve zdraví do mateřské školy vrátit.

Bc. Martina Houdková, ředitelka MŠ

 

26. 10. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

naše mateřská škola je sice nyní uzavřena, ale my na vás z našich domovů myslíme. Doufáme, že se zase brzy uvidíme.

Prozatím budeme plnit podmínku povinného předškolního vzdělávání distanční formou. 

V sekci Školka doma objevíte novou tematickou část s názvem Suché listí silně šustí, kterou jsme si pro vás připravili.

Najdete v ní náměty aktivit při procházce s rodiči, tvoření, básničky, písničky, pracovní listy aj. Také návrhy, co můžete se splněnými úkoly dělat. 

Vaše učitelky z Adélky smile

 

21. 10. 2020

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí KHS ze včerejšího dne, také z důvodu alarmující situace v ČR, z důvodu narůstající nemocnosti nejen dětí, ale také personálu MŠ

rozhoduji po projednání se zřizovatelem o přerušení provozu celé mateřské školy od pátku 23. 10. 2020 do pátku 30. 10. 2020 včetně

Ošetřovné:

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Bližší informace naleznete na webové stránce MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

 

20. 10. 2020

Vážení rodiče,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

je s účinností ode dne ústního vyhlášení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 20. 10. 2020 do odvolání

uzavřena třída Jeřabinek

a

dětem třídy Jeřabinky

a vyhodnoceným zaměstnancům

je nařízena karanténa !!!

 

 

Vážení rodiče,

nejprve bych chtěla poděkovat všem, kteří opravdu dodržují v budově naší mateřské školy hygienická opatření (dezinfikují si ruce, používají roušky, v šatně se zdržují po nezbytně nutnou dobu aj.)

V rámci ochrany zdravých dětí a personálu je však také potřeba při sebemenším náznaku onemocnění (únava, rýma, zarudlé oči, červené tváře,...) nevodit dítě do MŠ.

Prosím, nebo vlastně - důrazně žádám - také dospělé osoby, které jeví známky nemoci nebo mají nařízenou karanténu či jen podezření, že budou v karanténě, aby v žádném případě nevstupovaly do budovy MŠ!!

Zvažte, prosím, zda v současné situaci nebude lepší vaše dítě omluvit z docházky. Mnozí z vás odhlásili své dítě na druhou půlku příštího týdne (původně podzimní prázdniny). Pokud ještě někdo zvažuje odhlášky na tento nebo příští týden, prosím, učiňte tak hlavně na www.strava.cz a děti s povinnou předškolní docházkou odhlaste také písemně na e-mail: ms.adelka@seznam.cz nebo skolka@ms-adelka.cz 

Děkuji a přeji nám všem hodně zdravých dní.

Bc. Martina Houdková, ředitelka MŠ

 

Dne 7. 9. 2020 jste mohli před naší MŠ spatřit hasičské auto.

Chtěla bych tímto informovat rodiče a veřejnost, že v MŠ nehořelo a nic vážného se nestalo.

Jednalo se o dohodnuté setkání s HZS - předání důležitých informací, překontrolování evakuačních plánů, fyzická kontrola dostupnosti příjezdových a odjezdových cest pro hasičská auta aj.

Bc. Martina Houdková, ředitelka MŠ 

Vítáme vás v novém školním roce kiss

Začínáme v úterý 1. 9. 2020.

Prosíme rodiče, aby

 • v budově mateřské školy používali ochranu úst a nosu,
 • při vstupu do budovy použili dezinfekci rukou,
 • podepsali bezinfekčnost dítěte - čestné prohlášení,
 • se v šatnách a budově MŠ zdržovali po nezbytně nutnou dobu
 • vzali na vědomí, že pro tentokrát nebudou vpuštěni za svými dětmi do tříd

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 16,45 hod.

se uskuteční informativní schůzka k začátku školního roku.

Sejdeme se ve třídě U Modřínka (1. patro vpravo).

Program:

 1. Představení pedagogického týmu
 2. Informace ke školnímu stravování
 3. Klub rodičů
 4. Organizace provozu mateřské školy
 5. Školní vzdělávací program a nadstandardní aktivity
 6. Dotazy rodičů

Prosíme, dostavte se s ochranou úst a nosu. 

Po dobu trvání schůzky budou otevřená okna.

 

10) Vážení rodiče,

během tohoto týdne vám byly odeslány dva e-maily:

18. 5. znovuotevření MŠ 

21. 5. prázdninový provoz

Prosím o jejich přečtení a reagování na jejich obsah.

Množí se dotazy na původně plánované červnové aktivity. Focení a výlet jsou zrušeny. 

Další informace, včetně různých vyúčtování, vám budou postupně sděleny.

 

9) Čtěte Dodatek ke školnímu řádu a Čestné prohlášení - sekce Dokumenty

Oba tyto dokumenty budete při prvním předávání dítěte podepsané odevzdávat p. učitelce.

Máte 2 možnosti:

a) sami si je vytiskněte, vyplňte a podepište

b) v papírové podobě si je můžete vyzvednout

bezkontaktně na parapetu okna u ředitelny 19. 5.  - 21. 5. 2020 od 9,00 - 15,00 hod.

V případě, že nenastoupíte z jakéhokoliv důvodu, můžete čerpat dále OČR

Stravné:

Vedoucí ŠJ od 18. 5. 2020 přihlásí do systému znovu všechny děti ke stravování od 25. 5. 2020.

Pokud nenastoupíte, odhlašte se !! do pátku 22. 5.  do 13,00 hod.  !!

Školné:

březen - 250,- Kč

duben - 0,- Kč

květen - 140,- Kč

Během měsíce června proběhne vyúčtování stravného, školného, Klubu rodičů.

Záloha na školu v přírodě vám byla již na účty vrácena.

 

8) Upozornění: Materiály "Školka doma" a "Poškolka" byly přesunuty ze sekce Dokumenty

do sekce Školka doma :-)

 

7) Řádná dovolená ředitelky mateřské školy čt 9. 4. - út 14. 4. 2020 a  pá 17. 4. 2020

15. 4. a 16. 4. jsem v mš 8,00 - 16,00 hod.

 

6) Zápis do MŠ

Informace hledejte na http://www.zapisdoms.brno.cz/ 

Pozornost věnujte sekci Poradna - Mimořádná opatření - organizace zápisu bez přítomnosti zákonných zástupců ve škole

Stručné informace:

I. Fáze - Vydávání přihlášek = vygenerování a vytisknutí přihlášky - od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

a) zákonný zástupce si sám vyplní a vytiskne přihlášku nebo 

b) na základě sjednané schůzky (telefonicky, e-mailem) si přijde přihlášku vyzvednout v MŠ (je třeba přinést kartu pojištěnce dítěte) nebo

c) na základě sjednané schůzky (telefonicky, e-mailem) si přijde přihlášku vyzvednout na OŠMT Magistrátu města Brna (je třeba přinést kartu pojištěnce dítěte)

Do termínu Sběru přihlášek je třeba mít na žádosti potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte

ZMĚNA - stačí čestné prohlášení o očkování (vzor najdete také na naší webové stránce v sekci Dokumenty) + prostá kopie očkovacího průkazu;   jestliže není dítě řádně očkováno podle očkovacího kalendáře, musíte kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

II. Fáze - Sběr přihlášek = odevzdávání přihlášek

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich se však rodiče musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě. S sebou rodný list dítěte, kartu zdravotní pojíšťovny dítěte, občanský průkaz k ověření totožnosti a trvalého bydliště, případně doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od zákonných zástupců).

ZMĚNA - Doklady k zápisu: Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem; Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověříme na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel; Doložení řádného očkování (viz výše)

ZMĚNA - Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:      a) do datové schránky školy     b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostým e-mailem!!)     c) poštou      d) osobní podání za dodržení ochrany zdraví (ještě upřesníme)                                                      

Pondělí   4. 5. 2020   8,00 - 12,00 hod.  a  13,00 - 16,00 hod.                                                            

Úterý      5. 5. 2020                  14,00 hod. - 17,00 hod.

III. Fáze - Přijímací řízení = od 11. 5. 2020

věnujte pozornost kontaktům (telefon, e-mail), které jste v přihlášce poskytli mateřské škole ke komunikaci s Vámi. Budete vyzváni k vyzvednutí "Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí". Pro "Rozhodnutí o přijetí" se rodiče dostaví na tu mateřskou školu, kam je dítě přijato, a které dávají přednost. Zde si vyzvednou "Rozhodnutí o přijetí" a podepíší "Zpětvzetí žádosti o přijetí" z ostatních mateřských škol, kam žádost podávali.

V případě dotazu kontaktujte ředitelku Bc. Martinu Houdkovou na tel. 724 779 998