Mateřská škola Adélka

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem zpravidla od 3 do 6 let.

Kapacita MŠ: 75 dětí (3 třídy věkově smíšené po 25 dětech)

Provoz MŠ: 6,30 - 16,30 hodin

Mateřská škola byla poprvé otevřena v roce 1978. Je to jednopatrová, trojtřídní budova, umístěna v klidné části sídliště Brno - Kohoutovice. Prostorná přírodní zahrada a bezprostřední blízkost lesa nás přirozeně vede k užšímu kontaktu s přírodou po celý rok významně tak ovlivňuje činnost školy. Ve školní kuchyni se vaří denně čerstvá domácí strava podle zásad racionální výživy pro děti, zaměstnance a pro cizí strávníky z obce. Zdravou výživou a vytvářením vhodných stravovacích návyků se škola zabývá systematicky a promyšleně již řadu let.

Mateřská škola považuje výchovu a vzdělávání předškolních dětí za celostně působící proces, snaží se poskytnout dětem bezpečné zázemí, podmínky a prostředí pro rozvoj osobnosti každého jednotlivého dítěte, jeho začlenění do skupiny a rozvíjení jeho sociálních dovedností a prosociálních postojů. Velkou pozornost škola věnuje prevenci sociálně patologických jevů. Klade důraz na uspokojování základních vývojových sociálních potřeb, jejichž nedosycení je příčinou nežádoucího chování v pozdějším věku. Předpokladem je úzká součinnost s rodinou, osvěta, spolupráce s psychologem a poradenství.