Oznámení

  • PROVOZ   MATEŘSKÝCH  ŠKOL  V BRNĚ-KOHOUTOVICÍCH V ČERVENCI  A  SRPNU 2017

Na základě vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění 43/2006 Sb. v platném znění, o předškolním vzdělávání, si rodiče sami zajišťují pobyt dětí v době prázdnin na jiných MŠ v Brně.

Na každou MŠ, kterou bude dítě v době prázdnin navštěvovat,je třeba podat individuální přihlášku.

Dle domluvy s ÚMČ Brno-Kohoutovice budou MŠ zajišťovat prázdninový provoz takto:

                   MŠ Adélka,U Velké ceny 8      03.07. – 14.07.2017

                   MŠ Bellova 2                         17.07. – 28.07.2017

                   MŠ Libušina třída 29              31.07. – 11.08.2017

                   ZŠ a MŠ Chalabalova 2          14.08. – 25.08.2017

                   Přípravný týden bez dětí : 28.8. – 1.9.2017

                   Nový školní rok začíná v pondělí 4.9.2017

Vyplněné žádosti přijímají mateřské školy v době jejich provozu od 30.5. do 31.5.2017

Ředitelka zvolené MŠ přijímá děti pouze do výše kapacity docházejících dětí do dané mateřské školy.

 

  • Vaření pro externí strávníky

 Oznamujeme všem externím strávníkům, že od příštího školního roku 2017/2018 již nebudeme tuto službu provozovat.

 

 

  • Zápis do mateřské školy

 Přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/  od 18. 4. do 14. 5. 2017

 Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, bude v MŠ:                   

 V době od 18. 4. do 14. 5. po telefonické domluvě s ředitelkou 547 382 755, 724 799 998 (s sebou kartu zdravotní pojišťovny dítěte!)             

 nebo v úřední dny: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1.patro, Mgr. Dagmara Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103

         Sběr přihlášek v MŠ: 

  1. 5. 2017     8,00 - 12,00 hod.  a  13,00 - 17,00 hod.
  2. 5. 2017     8,00 - 12,00 hod.  a  13,00 - 16,00 hod.

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě. S sebou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

  •  Odklad školní docházky

!Upozorňujeme rodiče, kteří budou žádat pro dítě odloženou školní docházku, aby vše potřebné vyřídili před zápisem do ZŠ, tj. do 30.3.2017 a též na povinnost, odevzdat v mateřské škole nejpozději do 30.4.2017 tyto dokumenty:

  • doporučení školského zařízení
  • vyjádření dětského lékaře
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky z příslušné ZŠ

Informace a poradenství

!Rodiče předškoláků upozorňujeme na zajímavé informace a možnost poradenství na www.hanaotevrelova.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------