Partneři

Děkujeme Botanické zahradě při Přírodovědecké fakultě MU v Brně za darování rostlin na záhon školní zahrady, který byl poničen při stavebních pracech. Děkujeme paní Černochové za zprostředkování a rady.

Děkujeme panu Bačákovi a Sklenářovi za ptačí budky na zahradu.

Děkujeme Klubu rodičů Mateřské školy Adélka (všem našim rodičům) za finanční příspěvky. Postupně jsou z nich hrazena divadla v MŠ, vybavení a pomůcky do tříd apod. Podrobnosti jsou zveřejněny v šatnách dětí.

Děkujeme Nadaci Veronica za příspěvek z fondu Společně pro Brno na úpravy zeleně na školní zahradě. www.veronica.cz