Uspořádání dne v mateřské škole

6,30 – 7,45 scházení dětí ve třídě „U Jeřabinky“, spontánní činnosti – volná hra
7,45 děti se rozchází do svých tříd, volná hra s prostorem pro nabídku činností a individuální práci, pohybové aktivity
8,00 podává se čerstvé ovoce
8,30 setkání v kruhu, pokračuje ranní program nebo zacílené didaktické činnosti
9,15 – 9,45 průběžná svačina - děti postupně dokončují svoji práci, uklízí materiály a hračky a jdou svačit
9,45 – 12,15 příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena
12,15 - 13,00 oběd, klidné hry, příprava na odpočinek
12,45 - 13,00 rozcházení dětí, které chodí po obědě domů
13,00 – 14,45 relaxace všech dětí u pohádky, vyprávění či hudby; dále dle individuální potřeby spánek nebo aktivity, respektující spánek ostatních dětí
14,45 – 15,15 průběžná svačina
14,45 – 16,30 spontánní činnosti dětí, rozcházení dětí domů - od 15,30 ve třídě „U Jeřabinky“ (v období příznivého počasí na školní zahradě)

Tento časový rozvrh je pouze rámcový. Pevně stanoveny jsou pouze doby jídla, pobytu venku a odpočinku.